Miestna knižnica Petržalka - katalóg Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Register pre pole Téma (PH+kl.slová) - časť O  

LANius


Časti : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, späť

Pre pomalé spojenie : O'-Ol, Om-Oz
  << Vyhľadávať vo všetkých dokumentoch - tu sú použité termíny : >>  
O'Brien, Terence, 1915- (1)
O'Toole, Peter (anglický f.. (1)
O’Neill, Oona, 1925-1991 (1)
Oatis, William Nathan, 191.. (1)
obálky kníh (1)
obaly (2)
Obama, Barack Hussein, 196.. (3)
Obama, Barack, 1961- (3)
Obama, Barry, 1961- (3)
Obama, Michel, 1964- (1)
Obamy, Baracka, 1961- (3)
obce (33)
občan (3)
občan a právo (7)
občan a štát (4)
občania (1)
občania českoslovenkí (1)
občianke konanie súdne (3)
občianska angažovanosť (1)
občianska informovanosť (1)
občianska spoločnosť (4)
občianska vojna (20)
občianska vojna v Rwande (.. (3)
Občianska vojna v Španiels.. (1)
občianska výchova (8)
občianske práva (4)
občianske právo (9)
občianske právo hmotné (1)
občianske právo procesné (5)
občianske súdne konanie (4)
občianske združenia (3)
občianskoprávne vzťahy (2)
Občiansky súdny poriadok
Občiansky zákonník (6)
občiansky život (1)
občianstvo (2)
obdobie archaické (1)
obdobie geometrické (1)
obdobie heladské (1)
obdobie klasické (1)
obdobie normalizácie (2)
obdobie rozkvetu (1)
obdobie tureckých vojen (1)
obdobie tzv. slovenského š.. (1)
obdobie veľkonočné (2)
obdobie vojnové (1)
obdobie vzdoru (1)
obecná didaktika (2)
obecná psychológia (1)
obecné zastupiteľstvo (1)
obedy nedelné (1)
obete
obete fašizmu (2)
obete komunizmu (5)
obete kriminality (1)
obete násilia
obete režimu (23)
obete terorizmu (1)
obete trestných činov (3)
obezita (22)
obezita detská (2)
obežné aktíva (2)
obhajoba diplomovej práce (3)
obhajoba výskumnej práce (1)
Obchod (1)
obchod (>99)
obchod a služby (2)
obchod Internetový (1)
obchod knižný (1)
obchod s deťmi (2)
obchod s dievčatami (5)
obchod s drogami (4)
obchod s ľudmi (2)
obchod s odpadkami (1)
obchod s umením (2)
obchod so zbraňami (1)
obchod svetový (2)
obchod v trhovom hospodárs.. (1)
obchod všeobecne (1)
obchodná angličtina (1)
obchodná komunikácia
obchodná korešpondencia (24)
obchodná nemčina (1)
obchodná politika
obchodná prevádzka (1)
obchodná prezentácia (1)
Obchodná ulica (Bratislava.. (1)
obchodné akadémie
obchodné firmy (1)
obchodné jednanie (4)
obchodné listy (7)
obchodné podnikanie (9)
obchodné podniky (1)
obchodné právo (31)
obchodné spoločnosti (20)
obchodné vzťahy (3)
obchodné značky (4)
obchodní etiketa (2)
obchodníci (4)
obchodníctvo (1)
obchodný protokol (1)
obchodný register (8)
obchodný styk (2)
obchodný úspech (23)
obchodný zákonník
obchodovanie (2)
obchodovanie s ľuďmi (1)
obchodovanie s ľudskými or.. (1)
obchody (1)
obchody burzové (2)
obilie (2)
obilné jedlá (5)
obilniny
objavenie Ameriky (3)
objavitelia (32)
objavitelia svetadielov (2)
objavné cesty (70)
objavovanie (2)
objavy (54)
objavy a vynálezy (7)
objavy fyzikálne (3)
objavy medicínske (2)
objavy podmorské (2)
objavy vedeckotechnické (2)
objekt poznania (2)
objektivita (1)
objekty maliarstva (2)
objekty rekreačné (1)
obkladačky (1)
obklady (3)
oblasti a lokality (2)
oblasti krajinné (1)
oblasti ohrozené (1)
oblečenie (4)
oblečenie pre deti (1)
obliehanie Sarajeva (1992-.. (1)
obliekanie (27)
obloha v noci (5)
oblúky (1)
obmedzená strava (1)
obnova (3)
obnova a rekonštrukcia pam.. (4)
obnoviteľné zdroje (1)
obnoviteľné zdroje energie (1)
obojživelníky (17)
obrábanie (6)
obrábanie kovov (6)
obrady
obrana (4)
obrana nutná (2)
obrana protiturecká (1)
obrana štátu (2)
obranné mechanismy ega (1)
obranné mechanizmy (1)
obrat tovaru (1)
obratlovce (1)
obraz a zvuk (1)
obrazárne (4)
obrázkové čítanie (1)
obrázkové knihy pre deti (37)
obrázkové leporelá (53)
obrázkové príbehy (7)
obrázkové slovníky (24)
obrázkový slovník (3)
obrázky (1)
obrazové dokumenty (1)
obrazové encyklopédie (20)
obrazové publikácie (>99)
obrazové slovníky (3)
obrazové vyjadrenie (1)
obrazy
obrazy umelecké
obri (1)
obriezka ženská
obrnená technika (4)
obrúsky (2)
obrusy (2)
obrysová kresba (1)
obsah, úloha a metódy etiky (1)
obsahy z literárnych diel (3)
obscénnosť (1)
obsedantne kompulzívna por.. (1)
observatóriá (1)
obsluha (1)
obsluha profesionálna (1)
obslužné programy (2)
obtia (1)
obuv (1)
obuvnícky priemysel (1)
obuvníctvo (3)
obväzy (1)
obvinení (1)
obvody integrované (5)
obvody vstupné a výstupné (1)
obyčaje náboženské (2)
obyčaje pri úmrtí (1)
obydlia (4)
obytné budovy (2)
obytné domy (6)
obytné prostredie (2)
obyvateľstvo (17)
obyvateľstvo pôvodné (2)
OCD (obsedantne-kompulzivn.. (1)
Oceánia (17)
oceánografia (3)
oceány (28)
ocenenia (2)
Ockham, William Q., teol.a.. (1)
ocot (2)
ocot jablčný (1)
Očenáš, Andrej (slovenský.. (2)
oči (7)
očista tela (24)
očistec (1)
očistné kúry (7)
očkovanie (6)
očné cviky (2)
očné choroby (5)
očné pohyby (1)
očné prejavy (1)
od 1945 (6)
od 1993 (2)
od 9. stor. (1)
od roku 1993 (1)
odboj
odboj československý (3)
odboj protihabsburský (1)
odboj protikomunistický
odboj vojenský zahraničný (4)
odbojári (1)
odborná kvalifikace (1)
odborná terminológia (22)
odborné články (1)
odborné kvalifikace (1)
odborné písomné práce (2)
odborné publikácie (6)
odborné slovníky (37)
odborné vzdelávanie (1)
odbory medicíny (2)
odbory študijné (5)
odbyt (6)
odcudzenie (1)
odcudzenie (sociálna psych.. (2)
oddelená strava (21)
oddelenia hudobné (2)
oddiely SS (1)
oddych (3)
Odesa (1)
Odev, móda, ozdoby (3)
odevné doplnky (2)
odevníctvo (1)
odevný priemysel (7)
Odevný priemysel. Toaletné.. (4)
odevy
odhaľovanie páchateľov (1)
odchod do dôchodku (2)
odchovanci (1)
odievanie (35)
odklápacie okienka (3)
odkyslenie organizmu (5)
odlúčenosť (3)
odmeňovanie (4)
odmeny (2)
odnárodňovanie (2)
odňatie slobody (3)
odolnosť (1)
odovzdávanie skúsenosri (1)
odpad
odpadové hospodárstvo (4)
odpady jedovaté (2)
odpisy (1)
odpisy investičného majetku (1)
odpočinok (5)
odpočúvanie (2)
odpovede (3)
odpovede duchaplné (1)
odpustenie (náb.) (3)
odpustenie daní (1)
odpúšťanie (4)
odsúdení (1)
odsun Nemcov (3)
odtučňovacie kúry (3)
odvaha (8)
Odyseus (1)
odzbrojenie (3)
odznaky (6)
odznaky pamätné (1)
odznaky vojenské (5)
ofenzíva nemecká (1)
ofenzíva sovietska (1)
Offenbach, Jacques ( franc.. (1)
Office (kancelársky užívat.. (2)
oftalmológia (2)
Ogasawara ostrovy (Japonsk.. (1)
Ogasawara-šotó (Japonsko) (1)
oheň (2)
ohniská (1)
ohodnocovanie majetku (1)
ohodnocovanie podnikov (1)
ohováranie (2)
ohrozené deti (5)
ohrozené druhy (4)
ohrozenie života (3)
ochorenia (22)
ochorenia infekčné (2)
ochorenia kožné (2)
ochorenia mozgu (1)
ochorenia očné (1)
ochorenia psychosomatické (1)
ochorenie funkčné (1)
ochorenie psychosomatické (1)
ochotnícke divadlo (4)
ochrana (33)
ochrana biologická (3)
ochrana dát (1)
ochrana detí (1)
ochrana dieťaťa (6)
ochrana chemická (1)
ochrana informácií (5)
ochrana krajiny (8)
ochrana kultúrneho dedičst.. (1)
ochrana lesov (2)
ochrana ľudského plodu (1)
ochrana ľudských práv (5)
ochrana ľudských práv a sl.. (5)
ochrana majetku (1)
ochrana maloletých (3)
ochrana na stavenisku (1)
ochrana obyvateľstva (3)
ochrana osobnosti (2)
ochrana osobných údajov (2)
ochrana ovzdušia (5)
ochrana pamiatok (3)
ochrana podzemnej vody (2)
ochrana populácií a druhov (2)
ochrana požiarna (1)
ochrana práce (1)
ochrana práv (2)
ochrana právna (2)
ochrana pred domácim násil.. (1)
ochrana pred násilím (4)
ochrana prírody (64)
ochrana proti krádeži (1)
ochrana rastlín (20)
ochrana riečnych brehov (1)
ochrana rodiny (1)
ochrana sociálnoprávna (1)
ochrana spotrebiteľa (6)
ochrana súkromia (2)
ochrana štátnej hranice (1)
ochrana údajov (1)
ochrana údajov osobných (1)
ochrana vtáctva (2)
ochrana zamestnancov (1)
ochrana zdravia (21)
ochrana zvierat (7)
ochrana živej prírody (2)
ochrana živočíchov (1)
ochrana života (1)
ochrana životného prostred.. (40)
ochranca Indiánov (1)
ochranná služba (1)
ochranné očkovanie (1)
ochranné známky (1)
ochrnutie (1)
ochucovadlá (1)
okienka (1)
okná (4)
okolie
Okpara, Tina, 1987- (1)
okrasná záhrada (21)
okrasné dreviny (6)
okrasné kry (3)
okrasné parky (1)
okrasné rastliny (69)
okrasné záhrady (31)
okres Topolčany (1)
okres Trnava (1)
okresy (1)
Okultizmus (1)
okultizmus
okultné pôsobenie
okultné romány (3)
okupácia
okupačná politika (2)
Oláh, Mikuláš (1493-1568)-.. (1)
olašskí Rómovia (1)
Olduvai (1)
Olejárová, Anna (1)
oleje (3)
oleje aromatické (3)
oleje esenciální (3)
oleje éterické (3)
oleje jedlé (1)
oleje motorové (1)
oleje vonné (3)
olejniny (1)
olejomaľba (6)
oligopoly (1)
Olivier, Laurence (1)
Olmerová, Eva, 1934-1993 (1)
oltáre (4)
Olympia (starogr.mesto) (4)
olympiáda geogragická (2)
olympiády (4)
olympiády chemické (1)
olympiády matematické (1)
olympiády športové (5)
Olympic (hudobná skupina) (1)
Olympic (hudobná skupina)) (1)
olympijské hry
olympijské športy (7)
olympijské zimné hry (6)
olympionici
olympioničky (1)
omáčky (6)
omaľovanky (21)
Omán (1)
Omega-3 mastné kyseliny (2)
omega-3 mastné kyseliny (2)
omega-3 polynenasycené mas.. (2)
OMG diéta (1)
omietka suchá (1)
Omladina (Čechy) (1)
omrzliny (1)
omyly
omyly historické (1)
omyly justičné (1)
omyly medicínske (1)
omyly vedecké (5)
omyly vojnové (4)
on-line služby (4)
Onassis, Aristotel (3)
Ondavská vrchovina (1)
Ondrejková, Bibiana (slov,.. (1)
Ondrejov, Ľudo (1)
Ondrejov, Ľudo (slovenský.. (2)
Ondrejský cintorín (Bratis.. (1)
Ondriáš, Jozef (1)
onkológia
onkologická patológia (1)
onkologická terapia (1)
onkologické ochorenia (9)
onkologickí pacienti
onkopatológia (1)
online hry
Ono, Yoko, 1933- (1)
onomastika (3)
ontogenéza (2)
ontogenéza reči (1)
ontologia (1)
ontológia (1)
ontológia archaická (1)
opalovanie (1)
opatrenia (1)
opatrenia bezpečnostné pri.. (4)
opatrenia úsporné (1)
opatrovatelia (2)
opatrovateľská služba (1)
opatrovateľské služby (1)
opatrovateľstvo (9)
opatrovníctvo (4)
opcie (1)
OPEC (Združenie krajín vyv.. (2)
opera (2)
operácie námorné
operácie pokladničné (1)
Operačné spravodajské stre.. (1)
operačné systémy
opereta (6)
operetné speváčky (1)
operety (2)
opérky (1)
operná hudba (5)
operné divadelníctvo (2)
operné libreto (1)
operné speváčky (4)
operní speváci
opery (24)
opevnenia (9)
opice (7)
opisy (4)
opisy ciest (49)
opisy krajiny (2)
ópium (2)
oplodnenie (3)
oplotenie (3)
opozícia (1)
Oppenheimer, J.Robert(fyzik (1)
opracovanie (1)
opravné prostriedky (5)
oprávnenie (3)
opravy
opravy a údržba
opredný slovenský prozaik) (1)
optické klamy (3)
optika
optika fyziologická (1)
optimalizácia (1)
optimizmus (3)
optoelektronika (1)
opuntiales (1)
opustené deti (7)
orálna história (2)
Orava (oblasť: Slovensko) (24)
Orava (Polsko a Slovensko) (2)
Orava (Slovensko: región) (1)
Oravská Magura (Slovensko:.. (1)
Oravská priehrada (Slovens.. (1)
Oravské Beskydy (pohorie:.. (1)
Oravské Beskydy (Poľsko a.. (1)
Orawa (Polsko a Slovensko) (2)
orechy (3)
organ (hud.)
orgán pohlavný (2)
organická chémia
organismus ľudský (3)
organisti (1)
organizácia
organizácia a riadenie
Organizácia a riadenie ver.. (1)
organizácia a štruktúra ci.. (1)
organizácia času
organizácia humanitárna (1)
organizácia podniku (2)
organizácia polície (1)
organizácia práce (20)
Organizácia spojených náro.. (6)
organizácia verejnej správy (2)
organizácia voľného času (6)
organizácia zážitkových ak.. (2)
organizácia zdravotníctva (2)
organizácie (17)
organizácie ČSFR (2)
organizácie detí a mládeže (2)
organizácie ilegálne (1)
organizácie obchodné (1)
organizácie príspevkové (2)
organizácie rozpočtové (2)
organizácie sprisahanecké (1)
organizácie telovýchovné (1)
organizácie verejnoprospeš.. (2)
organizačná štruktúra (4)
organizačná zmena (1)
organizačné formy vyučovan.. (1)
organizačné kultúry (2)
organizačné správanie (4)
organizačné zmeny (2)
organizačný manažment (1)
organizmy (2)
organizmy jednobunkové (1)
organizmy mikroskopické (1)
organizovaná kriminalita
organizovanie času (1)
organizovanie učiva (2)
organizovaný zločin (26)
organy (3)
orgány (1)
orgány brušné (1)
orgány dýchacie (2)
orgány kontrolné (1)
orgány reprodukčné (1)
orgány štátnej moci (3)
orgány ústavné (1)
orgazmus (1)
orchester (1)
orchestre (2)
orchideje (6)
Orient (17)
orientácia na ploche (1)
orientácia sexuálna (2)
orientácia v čase (3)
orientácia v prírode (2)
orientácia v teréne (4)
orientácie charakterové (2)
orientácie sexuálne (1)
orientačné mapy (6)
orientačný beh (3)
orientalisti (1)
orientálna filozofia (1)
orientálne príbehy
orientálne prostredie
orientálne rozprávky (18)
orientálny štýl (2)
origami (23)
Orinoko (1)
orloj (2)
Ormis, Samuel (slovenský p.. (1)
ornamentika (1)
ornamenty (3)
ornitológia
orofaciána oblasť (2)
orol (1)
Országh, Pavol, 1849-1921 (3)
Országová(Nováková), Ilona (2)
Ortles (Taliansko: Alpy, h.. (1)
ortodoncia (2)
ortofotomapy (2)
ortopedia (2)
ortopédia (3)
Ortopédia. Chirurgia. Ofta.. (1)
osady (1)
osady tatranské (2)
osamelosť (5)
Oscary (1)
osemročné gymnáziá (24)
Osho, 1931-1990 (2)
osídlenie (9)
osídlenie Slovenska (2)
osídľovanie (17)
oslavy (3)
oslovenie zákazníkov (2)
Osmania (3)
osmanská kultúra (1)
Osmanská ríša
OSN (7)
osoba (2)
osobitné pohybové funkcie (1)
osobitosti (4)
osobná asistencia (1)
osobná bezpečnosť (5)
osobná doprava (2)
osobná hygiena (3)
osobná prezentácia (5)
osobné automobily (22)
osobné financie
osobné mená (1)
osobné názory (7)
osobné ozdoby
osobné počítače
osobné spomienky (1)
osobné údaje (1)
osobné výpovede (1)
osobní asistenti (1)
osobní bezpečnost (1)
osobní strážci (2)
osobnos (1)
osobnost (1)
osobnosť (>99)
osobnosť (psych.) (>99)
osobnosť (psychika) (3)
osobnosť dieťaťa (6)
osobnosť učiteľa (3)
osobnosť žurnalistu (1)
osobnosti (>99)
osobnosti a diela
osobnosti biblické
osobnosti filmu (7)
osobnosti historické (95)
osobnosti mesta (1)
osobnosti rockové svetové (1)
osobnosti slovenské (27)
osobnosti svetové
osobnosti svetové významné (9)
osobnosti umelecké (1)
osobnosti úspešné (1)
osobnosti v dejinách (1)
osobnosti v polike (1)
osobnosti vedecké (2)
osobnosti vedy (2)
osobnosti výtvarné (1)
osobnosti významné (24)
osobný imidž (1)
osobný rozvoj (5)
osobný vzhľad (3)
osoby 20+ (1)
osoby bohaté (1)
osoby fyzické (1)
osoby postižené mentálně (1)
osoby posvätné (1)
osoby prenasledované (1)
osoby s autizmom (1)
osoby s intelektovým posti.. (1)
osoby s mentálním postižen.. (1)
osoby s veľkým majetkom (1)
osoby s veľkými príjmami (1)
osoby so sluchovým postihn.. (1)
osoby so špeciálnymi potre.. (2)
osoby stredného veku (1)
osoby vo vzťahu k medicíne (2)
osoby vysokoškolsky vzdela.. (1)
osoby zahraničné (1)
OSS(Úrad strategických slu.. (1)
Ostalowska, Lidia, 1954- (1)
osteoporóza
ostreľovači (5)
Ostrogóti (1)
Ostrolúcka, Adela (2)
Ostrovský, Jozef (1905-199.. (1)
ostrovy (30)
ostrovy Faerské (1)
ostrovy Seychelské (1)
Osturňa (Slovensko) (2)
osud (23)
osudové čísla (1)
osudy (4)
osudy historické (5)
osudy ľudí (5)
osudy múdrych (1)
osudy povojnové (1)
osudy vojnové (2)
osveta (2)
osvetlenie (5)
Osvienčim (Poľsko : koncen.. (2)
Osvienčim (Poľsko: koncent..
osvietenstvo
osvietenstvo (literatúra) (1)
Osvobozené divadlo (2)
osvojenie si jazyka (1)
osvojovanie (2)
Oswald, Lee Harwey (2)
osy (2)
ošetrenie (4)
ošetrovanie (2)
ošetrovanie detí (1)
ošetrovanie chorých (29)
ošetrovanie rastlín
ošetrovanie tela (7)
ošetrovanie zvierat (4)
ošetrovateľky (2)
ošetrovateľký personál (2)
ošetrovateľská etika (2)
ošetrovateľská starostlivo.. (8)
ošetrovateľské diagnózy (1)
ošetrovateľské techniky (1)
ošetrovateľstvo (37)
ošípané (2)
oštrovateľka (1)
otázka česká (1)
otázka európska (1)
otázka maďarská (2)
otázka národnostná (9)
otázka nemecká (1)
otázka ženská (1)
otázky
otázky a odpovede (>99)
otázky etické (1)
otázky filozofické (2)
otázky historické (1)
otázky maturitné (1)
otázky morálky (1)
otázky právne (1)
otcovia
otcovia a dcéry (6)
otcovia a deti (2)
otcovia a synovia (7)
otcovstvo
Otho, rím.cisár (3)
otolaryngológia (1)
otoneurológia (2)
otorinolaryngológia (2)
otrava krvi (1)
otravy (4)
otravy hubami (1)
otravy v domácnosti (5)
otroci (5)
otroctvo (3)
otroctvo biele (1)
otrokárstvo (9)
otrokárstvo moderné (2)
Otto, Paul von (generál) (1)
otužovanie (4)
Otzi (Rakúsko) (2)
Outlook(diár) (7)
outsiderstvo (1)
outsourcing (1)
ovce (2)
Ovčí ostrovy (Dánsko) (1)
ovčiak belgický (1)
ovčiak nemecký (1)
ovčiarstvo (1)
Overlord (vojenská operáci.. (6)
Ovidius, Publius O. Naso (.. (4)
Ovidius, Publius O. Naso,.. (1)
ovládanie (9)
ovládanie mysľe (3)
ovníky terminologickéslove.. (1)
ovocie (54)
ovocie citrusovité (2)
ovocie južné (3)
ovocie palmovitých stromov (1)
ovocie škrupinové (1)
ovocie tropické (1)
ovocinárstvo (38)
ovocné nápoje (3)
ovocné stromy
ovocné šťavy (6)
ovplyvňovanie (9)
ovplyvňovanie politické (2)
ovsené vločky (1)
ovzdušie (4)
Oxford (1)
Oxnam, Robert B., 1942- (1)
Oxyrhynchos (Egypt: histor.. (1)
oxytocín (1)
Oz, Amos, 1939- (1)
ozbrojené konflikty (9)
ozbrojené sily (32)
ozbrojený konflikt (1)
ozdobovanie
ozdoby (42)
ozdoby zeleninové (1)
oznamovacia technika (1)
ozón (1)
V zátvorkách je uvedený počet výskytov každého termínu.